NEWS 12.02.2021

Rig Partner Decom har kjøpt boligriggen COSLRival

COSL Drilling Europes boligrigg COSLRival har utført sin siste jobb. Nå blir riggen tauet fra Norge og Kristiansand til resirkulering i Tyrkia.

Vi har kjøpt riggen av COSL og jobber nå med søknader for å kunne slepe riggen bort fra Norge i løpet av våren.

Det sier Dag Smørdal, Managing Director i Rig Partner Decom til Energi24.

 

Krever god planlegging

Når et riggselskap skal ta ut en rigg til skraping har de egentlig tre valg. Gjøre alt selv med egen organisasjon, inngå et samarbeid med et «skrapeselskap» eller selge riggen til en slik aktør.

I dette tilfelle har COSL valgt å selge enheten til Rig Partner Decom, så fikser de resten. Likevel er det slik at alle parter må forholde seg gjeldende konvensjoner for Green Recycling, hvilket innebærer at siste kommersielle eier vil måtte forsikre seg om at prosess blir gjort riktig og forsvarlig. Rig Partner Decom har prosedyrer og sjekklister for å sikre alle parter, og samarbeidet de nå har med COSL Drilling Europe er transparent. Det er en nøysom prosess når man skal skrote rigger. Det krever god planlegging og kunnskap om søknadsprosessene i både Norge og landet man planlegger å sende riggen til. Man kan ikke ta snarveier og det er viktig å gjøre alt rett første gangen.

Feiler man i søknadsprosessen kan man måtte vente i ukevis på saksbehandling, mens opplagskostnader løper og innleide slepebåter ligger klare mens taksameteret går.

 

Passes på i kaldt opplag

Det er grovt sett tre viktige ting de må ha kontroll på:

·       Kartlegging av farlig avfall om bord på riggen der den

        ligger i dag og fjerning av farlig dette der det er mulig

·       Planlegging og bestilling av båter som skal taue riggen,

        inkludert risikovurdering og robust taue-prosedyre

·       Inngå avtaler med verft i Tyrkia som er EU-godkjent og

        har anerkjente metoder for opphugning

Vi brukte januar til å gå gjennom riggen og fjerne avfall.

Nå er den lagt kald og vi har hyret et selskap til å se etter den

med jevne mellomrom. Frem mot sleping jobber vi med grunnlaget

for søknadene til norske og tyrkiske myndigheter. Her har vi et tett

samarbeid med Grieg Green som ivaretar en ryddig søknadsprosess.

Et lite team
Ingen av partene vil opplyse prisen Rig Partner har betalt til COSL.

Gjør man en skraping som dette på en effektiv måte, skal det være

muligheter til å gjøre butikk. Den største kostnaden ligger i utgifter

til slep – inntektene ligger i salg i verftet i Tyrkia. Smørdal anslår at

salg av en slik rigg vil kunne ligge på 20-30 millioner.

Boligrigger er normalt priset noe lavere enn en borerigg.

Total er det nå åtte personer involvert i prosjektet med å skrote

COSLRival. Det inkluderer Smørdal, prosjekt leder Jostein Kvame

(bildet) og hans team, pluss noen samarbeidspartnere. SR Group

er en sentral samarbeidspartner for selskapet og ivaretar logistikk

og transport. Den 1976-bygde Aker H3-semien ender sine dager i

Tyrkia på forsommeren. Det er gjort et helt bevisst valg av verft.

– Det er et verft som har lang erfaring med denne type riggdesign,

så det sikrer en trygg overlevering og skraping.

Bilde av COSLRival.png
Bilde av Jostein ombord COSLRival.png