top of page

NEWS May 2022

Ptil
Abonnementsløsning på Rig Partner matriseverktøy for Ptil tilsynsaktiviteter og hendelsesgranskinger

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomfører årlig et betydelig antall tilsyn for å sikre samsvar med gjeldende sokkelkrav. De gjennomfører også granskinger av de mest alvorlige hendelsene på norsk sokkel. Dette resulterer i et stort antall rapporter som bransjen bør nyttiggjøre seg av – fortrinnsvis på en systematisk måte.

Rig Partner har derfor samlet, systematisert og etablert egne matriseverktøy med denne informasjonen, fordelt på følgende matriseverktøy:

  1. Ptil tilsyn mot flyttbare enheter (flyterigger, jack-ups, brønnintervensjonsfartøy og FPSO)

  2. Ptil tilsyn mot faste installasjoner

  3. Ptil granskinger av alvorlige hendelser

 

Hensikten med matriseverktøyene ?

  • Å benytte tilgjengelig dokumentasjon fra Ptil ifm. tilsyn og granskinger for læring og erfaringsoverføring, og gjennom dette forebygge hendelser.

Alle inntekter for abonnementsløsningen første året går uavkortet til nødhjelp i Ukraina.

Vi støtter hjelpeorganisasjonen Making Change der Kenneth Bjerkelund er en av ildsjelene. De er nå inne i Ukraina og bidrar med blant annet logistikkstøtte og har etablert et senter med helsepersonell i Dnipro.

Her er noen av bildene Kenneth sendte oss fra turen til Dnipro og hjelpearbeidet der:

Ta kontakt hvis dere interessert i abonnementsløsningen eller ønsker mer informasjon om våre matriseverktøy. 
bottom of page