top of page

NEWS 21.01.2020

Rig Partner har inngått en samarbeidsavtale med Safepath.

Samarbeidet kompletterer vår kompetanse på marine operasjoner og bidrar til at vi også kan tilby tjenester som havovervåking og OVID inspeksjoner. Safepath har kontor i Kristiansund.

bottom of page