NEWS 30.09.2018

Rig Partner skal ha foredrag på årets Riggvedlikeholdskonferanse

Sentrale aktører fra rigg- og verftsbransjen møtes på riggvedlikeholdskonferansen som arrangeres av Petrolive i Bergen 3. oktober. 

En av tjenestene Rig Partner i samarbeid med Boskalis tilbyr og utfører for riggselskap er "Rig decommissioning". Rig Partner er derfor invitert til å holde et foredrag rundt dette temaet på årets konferanse. Dag Smørdal skal ha innlegget "Skraping av rigger - mer enn bare hugging", der en deler erfaringer fra prosessen for skraping av flyterigger, og utfordringer og anbefalinger rundt dette.

1/4